Obowiązki członka WMM

Do praw i obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1. Żyje w łączności z Panem Bogiem.

– korzysta regularnie z sakramentu pojednania (spowiedź) i Eucharystii;

– dba o modlitwę osobistą

modlitwa         DSCN2736

2. Świadczy o Chrystusie w swoim środowisku.

– nie wstydzi się wyznawanej wiary;

– broni kościoła, bo sam jest Jego członkiem;

– jest apostołką wśród otoczenia;
– szerzy pokój wokół siebie, unika obgadywania, kłótni i sporów;
– kocha prawdę i wystrzega się kłamstwa;
– jest ofiarna dla wszystkich;

– uczy się pilnie;
– okazuje szacunek nauczycielom i wychowawcom;
– jest koleżeńska, pomaga słabszym od siebie;

środowisko

3. Naśladuje Matkę Bożą Niepokalaną.

– przy Jej pomocy zwalcza swoje wady ;

– zna treść Medalika i jego historię

– nosi Jej medalik;

– obchodzi święta Maryjne

objawienieSONY DSC

4. Żyje liturgią Kościoła, bierze udział w animacji uroczystych liturgii.

– włącza się aktywnie w uroczystości kościelne poprzez :

a.Czytanie i śpiewanie psalmów;

b. Chodzenie ze sztandarem w uroczystych procesjach

SONY DSC

5. Pogłębia wiedzę religijną przez rozważanie Pisma św. i czytanie prasy katolickiej.

– czytanie Pisma Św;
– orientuje się w jego układzie i treści;
– żyje według wskazań Pisma Św;

– czytanie dobrej prasy katolickiej np. Niepokalana ;

 

rozważania    DSCN2738

6. Ma swój udział w duchowych owocach modlitwy całej Wspólnoty.

– modli się we wszystkich potrzebach Kościoła;

– za członków Wspólnoty;

– za ludzi, którzy modlitwy potrzebują i o nią proszą ;

– codziennie odmawia AKT ODDANIA i dziesiątek różańca;

owoce   akt

 7.Angażuje się w szeroko rozumianą służbę ubogim w duchu wincentyńskim.

– jest wzorem dobroci, życzliwości i uczynności;
– dostrzega potrzeby innych i stara się im zaradzić;

-dba o religijną atmosferę w rodzinie;

– słucha swoich rodziców;
– szanuje babcię i dziadka;
– opiekuje się rodzeństwem;

słuzba   DSCN2737

8. Nosi uroczysty strój przewidziany w Regulaminie Wewnętrznym.

– chłopcy ciemne spodnie i biała bluzka z kołnierzykiem;

– dziewczyny ciemna spódnica i biała bluzka z kołnierzykiem ;

– do stroju medal jaki dana osoba posiada zakładany na wysokości serca z tyłu przypięty agrafką lub szpilką;

– MEDAL przechowuje na ołtarzyku zrobionym w domu;

strój galowy

9. Bierze udział we wspólnych spotkaniach grup.

– raz w tygodniu;

– nieobecności usprawiedliwia

10.Uczestniczy w zjazdach i rekolekcjach wspólnotowych.

– przynajmniej raz w roku ( ferie lub wakacje )

dz_ma3

Do dnia dzisiejszego celem Stowarzyszenia jest prowadzenie członków do Chrystusa poprzez nabożeństwo do Maryi Niepokalanej oraz służbę Ubogim.