Medal Niepokalanej

Medal na różowej wstążce

Taki Medal otrzymują dzieci, które:

– chcą być Dzieckiem Maryi

– są po I Komunii Świętej,

– biorą systematycznie udział w spotkaniach formacyjnych przynajmniej 6 miesięcy,

– znają historię Cudownego Medalika

– oraz życie Św. Katarzyny Laboure,

– poznały obowiązki Dziecka Maryi

– poznały treść i znaczenie Aktu Oddania się Maryi Niepokalanej

Medal na zielonej wstążce

Na kolejny etap przechodzą skończywszy 12 lat – najwcześniej w momencie przejścia ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Ponadto:

– angażują się w życie wspólnoty

– wprowadzają w życie obowiązki Dziecka Maryi

– przeczytali przynajmniej „Ojca Ubogich”

– angażują się w pomoc potrzebującym w duchu wincentyńskim

Osoba powyżej 13 roku życia, która dopiero zaczyna formację, musi minimum przez rok nosić Cudowny Medal na różowej wstążce.

Medal na niebieskiej wstążce

Przyjęcie Medalu na niebieskiej wstążce porównuje się do konsekracji i oznacza całkowite oddanie się Maryi i zawierzenie Jej swojego życia. Medal na niebieskiej wstążce można przyjąć powyżej 16 roku życia tj od szkoły średniej nie wcześniej.

Według statutu WMM: „Do tego aktu prowadzi okres przygotowania, którego czas trwania jest zależny od wieku i dojrzałości chrześcijańskiej danej osoby (zazwyczaj przynajmniej dwa lata). Wiąże się on z intensywną formacją religijną, zgodnie z programem przyjętym w Stowarzyszeniu. Po tym okresie, podczas uroczystej Eucharystii kandydat wypowiada Akt Oddania się Maryi i otrzymuje Cudowny Medalik na niebieskiej wstążce.”

 Ponadto:

pragnie oddać swoje życie pod opiekę Maryi

– swoim życiem wskazuje na Maryję, naśladuje Ją

– jest wzorem postępowania dla młodszych

– bierze czynny udział w życiu wspólnoty, swojej parafii

– troszczy się o innych członków Stowarzyszenia

– podejmuje własne inicjatywy we wspólnocie

– udziela się na rzecz ubogich i potrzebujących

– żyje obowiązkami Dziecka Maryi

Na podstawie Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej w Polsce z dnia 1. 01. 2007.