Zarząd

Obecny skład Zarządu tworzą:

Ksiądz Jacek Kuziel CMDyrektor Krajowy
Kontakt: kuziel@interia.pl

Siostra Agnieszka Dutka
Radna Krajowa
Kontakt: fdlc@pro.onet.pl

Przewodniczący Stowarzyszenia w Polsce
Bartosz Wyrzykiewicz.

Wiceprzewodnicząca – Maria Chrapek,
Sekretarza – Ewelina Siejak

Skarbnika – Magdalena Matejuk.

Zjazd Krajowy WMM 2015 Zarząd 007